29 stycznia 2019

Regulamin usług SMS

§ 1 Definicje

 • Właściciel – podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwera oraz Serwisu na rzecz Użytkowników – Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żurawia 6/12 lok. 766, 00-503 Warszawa reprezentowana przez Wojciech Margowniczy ul. Zimorodka 1/5 44-100 Gliwice, biuro@rzuc.pl
 • Pośrednik – firma pośrednicząca w obsłudze płatności Premium SMS – Cashbill.pl ul. Sobieskiego 2 40-082 Katowice
 • Użytkownik – osoba fizyczna, która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Serwis.
 • Serwer – Internetowy serwer multiplayerowej gry Minecraft
 • Serwis – strona internetowa Serwera dostępna pod adresem: https://sky-block.pl
 • Panel użytkownika – wydzielona część serwisu dostępna po zalogowaniu dla wszystkich użytkowników Serwera.

§ 2 Zasady korzystania

 • Korzystanie ze wszystkich usług serwera wymaga zarejestrowania się jako Użytkownik.
 • Użytkownikiem może być osoba fizyczna posiadająca konto poczty elektronicznej.
 • Rejestrując Konto Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 • Każdy użytkownik Serwisu po zalogowaniu się do Panelu użytkownika może doładować swoje konto punktami poprzez usługę SMS Premium według schematu:
Treść SMS Numer Cena netto Punkty
SKY 76480 6 PLN 50
SKY 91400 14 PLN 100
SKY 92521 25 PLN 150
 • Doładowane w ten sposób punkty Użytkownik może wydać na usługi, przedmioty, czy dodatkowe bonusy dostępne w danym momencie w panelu użytkownika

§ 3 Reklamacje

 • Jeżeli otrzymany SMSem zwrotnym kod nie działa, użytkownik powinien skontaktować się z właścicielem serwisu w celu sprawdzenia jego poprawności.
 • W przypadku nie otrzymania kodu zwrotnego po wysłaniu SMS Premium użytkownik powinien zgłosić reklamację u pośrednika wypełniając formularz reklamacyjny dostępny pod adresem : https://www.cashbill.pl/O-firmie/CashBill-S.A./Kontakt.html